Türk Nöroşirürji Dergisi 1991 , Vol 2 , Num 2
ANEVRİZMA VE EK PATOLOJİLER
Ziya AKAR, Bülent CANBAZ, Gökhan ÖZÇINAR, Cengiz KUDAY, Ertuğrul SAYIN, Nejat ÇIPLAK, Emin ÖZYURT, Halil AK, Sait AKÇURA
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı

Özet

1982-1990 yılları arasını kapsayan süre içerisinde İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalında tedavi gören 331 intrakranial anevrizma olgusu incelenmiştir. Bu vakalardan 11 tanesinde (%3,3) anevrizmaya eşlik eden intrakranial başka patolojilerinde (9 tümor, 2 Arteriovenoz malformasyon) olduğu tespit edilmiştir. 4 (%36) olgu sabaraknoid kanama, 7 (%64) olgu ise ek patolojinin klinik tabloları ile müracaat etmişlerdir. Meningioma ve AVM saptanan vakalarda anevrizmaları patolojiyi besleyen damar sistemleri ile ilgili lokalizasyonlarda oldukları tespit edilmiştir. 3 olgumuzda aynı seansta iki patolojiyede müdahale edilmiştir. 6 olgumuzda ise ilki anevrizmaya olmak üzere 2 ayrı seansta cerrahi tedavi gerçekleştirilmiştir.