Türk Nöroşirürji Dergisi 2021 , Vol 31 , Num 1
Şant Enfeksiyonları
S. Meltem CAN1
1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Şişli, İstanbul, Türkiye

Özet

Şant ameliyatlarının en sık görülen ve en ciddi komplikasyonu enfeksiyondur. Yayınlanan değişik serilerde görülme oranları değişkendir. Yüksek mortalite ve morbiditeye yol açabilirler. Tedavisi yüksek maliyetlidir. Erken dönemde etkin bir şekilde tedavi edilmezlerse mortalitenin yanı sıra yaşam kalitesini olumsuz etkileyen hasarlara yol açabilirler. Bir yaşından küçük çocuklarda görülme sıklığı fazladır. Enfeksiyonların çoğu ameliyat sonrası ilk 6 ayda ortaya çıkar. En sık izole edilen etken Stafilococcus epidermidistir. Tanıda ilgili hekimin şüpheci yaklaşımı önemlidir. En etkin tedavi yöntemi şantın çıkartılması, eksternal ventriküler drenaj ve enfeksiyonun tedavi edilmesinden sonra şantın tekrar takılmasıdır. Basit önlemler ile enfeksiyon oranını azaltmak mümkündür. Bu derlemenin amacı güncel literatürler ışığında konuyu özetlemektir.