Türk Nöroşirürji Dergisi 2021 , Vol 31 , Num 1
Chiari Malformasyonları
Onur ERDOĞAN1,Can SARICA2
1Marmara Üniversitesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Toronto Üniversitesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Toronto, Kanada

Özet

Chiari malformasyonları (CM), serebellar tonsillerin foramen magnum"dan basit şekilde herniasyonundan, serebellar ageneziye uzanan geniş bir yelpazedeki arka beyin anomalilerini kapsar. Tüm CM tipleri arka beyin yapıları ile ilişkili olsa da tiplerin etiyolojisi ve patofizyolojisi birbirinden farklılık gösterir. Semptomatik hastalarda tedavinin amacı, posterior fossa dekompresyonu ile kranyovertebral bileşke etrafındaki bozulmuş olan beyin omurilik sıvısı (BOS) dinamiklerini tekrar düzenlemektir. Klinik prezentasyon, görüntüleme bulguları ve cerrahi dekompresyon tekniği her CM tipi için farklılık arz eder. Çalışmadaki amacımız, CM terminolojisini gözden geçirmek ve her bir tipi patofizyoloji, klinik prezentasyon, tanı ve görüntüleme yöntemleri, tedavi stratejileri ve komplikasyonlar açısından detaylı bir şekilde ele almaktır.