Türk Nöroşirürji Dergisi 2021 , Vol 31 , Num 1
Serebellar Astrositomlar
Alparslan KIRIK1,Özkan TEHLİ1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Özet

Astrositomlar glial tümörler içerisinde en sık görülen tümör grubudur. Beynin her yerinde olabildiği gibi serebelluma da yerleşebilir. En sık grade 1 (pilositik astrositom) görülmekle birlikte diğer astrositom tipleri de görülebilir. Pilositik astrositomlar çocukluk çağında en sık görülen posterior fossa tümörlerinden birisidir ve genellikle kistik ve solid komponenti ile ön plana çıkar. Manyetik rezonans görüntüleme tanıda altın standarttır. Tedavi ise öncelikle cerrahidir. Total rezeksiyon tedavide temel hedef olmakla birlikte subtotal ve parsiyel rezeksiyonlarda radyoterapi ve kemoterapi de göz önünde bulundurulmalıdır. Gelecekte kişiye özel hedeflenmiş tedaviler ile astrositomlarda daha yüz güldürücü sonuçlar elde edilebilecektir.