Türk Nöroşirürji Dergisi 2021 , Vol 31 , Num 1
Temporal Lob Epilepsisinin Cerrahi Tedavisi
Bahattin TANRIKULU1,M. Memet ÖZEK1
1Acıbadem MAA Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Pediatrik Nöroşirürji Bölümü, İstanbul, Türkiye

Özet

Epilepsi çocukluk çağında daha sık görülen, tekrarlayan nöbetlerle karakterize kronik bir hastalıktır. Tedavi edilmeyen epilepsilerde ilerleyici nöron hasarı ve nöron kaybı görülmektedir. Bu da hastalarda mental motor gelişme geriliklerine ve kayıplara yol açmaktadır. Bu nedenle epilepsi en hızlı ve etkili bir şekilde tedavi edilmelidir. Epilepsi nedenleri içerisinde kortikal displaziler, tümörler, vasküler malformasyonlar gibi lezyonlar sayılabilir. Ancak altta yatan nedenin bulunamadığı ya da güncel tetkiklerle saptanamadığı epilepsiler de bulunmaktadır. Epilepsi hastalarında ilk tedavi seçeneği oral antiepileptik ilaçlardır. Bu ilaçlar hastaların 2/3"ünde epileptik atakları durdurabilmektedir. İlaçların epilepsi tedavisinde yetersiz kaldığı hastalarda ise olası epilepsi cerrahisi seçenekleri değerlendirilmelidir. Temporal lob epilepsileri ise en sık görülen lokalizasyon ilişkili epilepsiler grubunda yer almaktadır. İlaca dirençli temporal lob epilepsisinin cerrahi tedavi seçenekleri olarak; lateral temporal lobektomi, anterior temporal lobektomi ve selektif amigdalohipokampektomi yöntemleri kullanılmaktadır. Bu yazıda pediatrik temporal lob epilepsi nedenleri ile ilaca dirençli olgulara yönelik uygun tanı ve cerrahi tedavi yöntemleri tartışılacaktır.