Türk Nöroşirürji Dergisi 2021 , Vol 31 , Num 2
Dural Arteriovenöz Fistüllerde Etiyopatogenez ve Sınıflama
Turan KANDEMİR1,Hasan EmreAYDIN2,Zeki Serdar ATAİZİ1
1Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Eskişehir, Türkiye
2Eskişehir Şehir Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Eskişehir, Türkiye

Özet

Dural arteriovenöz fistüller, duramaterin zarları arasında yerleşmiş arteriovenöz bağlantılardan oluşan anormal damar yapılarıdır. Erişkinlerde yılda 0.16/100000 oranında tanı konulmaktadır. Etiyolojisinde tam bir fikir birliği oluşmamıştır. Etiyopatogenezinde sinüs trombozu, kafa travması, intrakraniyal enfeksiyonlar, tümörler ve geçirilmiş kraniyotomi operasyonu ve hiperkoagülopatiler yer almaktadır. Bazı hastalarda dural arterivenöz fistülle kavernom, serebral arteriovenöz malformasyonlar, maksillofasiyal aretriovenöz malformasyon, herediter hemorajik telanjiyektazi ve intradural veya ekstradural arteriyel anevrizmalar da eşlik edebilmektedir. Pediatrik dural arterionevöz fistüller genellikle konjenitaldir. Dural arteriovenöz fistüldeki venöz drenaj yapılanması Borden ve Cognard sınıflama sisteminin temelini oluşturur. Ayrıca Baltsavias ve ark. yaptığı DES (direkt, özel, gerginlik) sınıflaması da mevcuttur. Bu yazıda dural arteriovenöz fistüllerde etiyopatogenez ve sınıflama hakkındaki bilgilerin gözden geçirilmesi amaçlanmıştır.