Türk Nöroşirürji Dergisi 2021 , Vol 31 , Num 2
Transvers-Sigmoid Sinüs Bileşke Dural Arteriovenöz Fistülleri
Çetin GENÇ1,Yavuz ARAS2
1Wisconsin Üniversitesi, Nöroloji Departmanı, Madison, ABD
2İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Özet

Dural arteriovenöz fistül (DAVF), dura yaprakları arasında genişleyen veya venöz sinüsün dural duvarında lokalize arteriovenöz şant olarak tanımlanan bu patoloji, transvers-sigmoid sinüs bileşkesinin anatomik özelliklerine ikincil bu bölgede sık görülmektedir. Etyolojisi tam olarak aydınlatılamamakla beraber dural yetmezlik üzerinde durulan hipotezler literatürde mevcuttur. Asemptomatikten ciddi nörolojik hasara neden olan klinik seyrinde en sık pulsatil tinnutus, baş ağrısı izlenmektedir. Tüm intrakranyal vasküler şantların %10-15 dural arteri-venöz şantlardır ve transvers-sigmoid sinüs bileşke DAVF"leri bu patolojilerin çoğunu oluşturmaktadır. Mortalite ve morbiditiye belirleyen en önemli faktör venöz reflüdür. Nörolojik disfonksiyonda venöz reflüye ikincil olarak gelişen intrakranyal hemorojiye bağlı oluşmaktadır. Tedavi modaliteleri konservatif takip, arteryel veya venöz embolizasyon, mikrocerrahi, radyocerrahi ve bunların kombinasyonlarıdır.