Türk Nöroşirürji Dergisi 1991 , Vol 2 , Num 2
İNTRAKRANİAL BAZAL CELL ADENOM
Hamit Ziya GÖKALP, Cumhur DiNÇER, Fatih KÖKEŞ, Faruk İLDAN, Cemil EKİNCİ
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Nöroşirürji Anabilim Dalı

Özet

Bazal hücreli adenomlar (BCA) genellikle üst dudağın tükrük bezlerinde yerleşen ve sıklıkla 60 yaş üzerinde görülen nadir tümörlerdir.

Bu makalede literatürde ilk kez intrakranial invazyon gösteren bir BCA olgusu sunulmakta olup BCA ' lar hakkında genel bir bilgi verilmektedir.