Türk Nöroşirürji Dergisi 2021 , Vol 31 , Num 3
Tremorda Derin Beyin Stimülasyonu - Cerrahi Teknik
Gültekin BAŞ1,Murat VURAL1
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye

Özet

Tremor en sık görülen hareket bozukluğudur ve kişide fonksiyonel yetersizliğe yol açarak hayat kalitesini bozan en önemli hastalıkların başında gelir. Stereotaktik girişimler medikal tedaviye dirençli tremorun cerrahi tedavi seçenekleri arasında ilk sırada yer alır. Stereotaktik radyofrekans (RF) talamotomi, gamma-knife talamotomi ve Derin Beyin Stimülasyonu (DBS) en sık tercih edilen gerişimlerdir. Derin beyin stimülasyonunun avantajı yan etki açısından diğerlerinden daha az riskli olması ve ablatif bir uygulama olmamasıdır. Refrakter esansiyel tremor (ET) için genellikle tercih edilen hedef talamusun ventralis intermedius çekirdeğidir (Vim). Posterior subtalamik alan ve zona incerta, ET"de talamik DBS"ye alternatif hedeflerdir. Bu makalede Vim DBS cerrahisinde dikkat edilmesi gereken önemli noktalara vurgu yapmaya çalışacağız.