Türk Nöroşirürji Dergisi 2021 , Vol 31 , Num 3
Spinal Kord Stimülasyonu: Endikasyonlar ve Sonuçlar
Pınar ESER1,Ahmet BEKAR1
1Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye

Özet

Spinal kord stimülasyonunda amaç, omuriliğe verilen düşük voltajlı elektrik akımı sayesinde hedef bölgedeki ağrının merkezi sinir sistemine iletimini engellemektir. Spinal kord stimülasyonu uygulaması için ağrı kronik vasıfta ve altta yatan organik bir nedene bağlı olmalıdır. Günümüzde spinal kord stimülasyonu en sık dirençli bel/ekstremite ağrısı, spinal kord yaralanmaları, başarısız bel cerrahisi sendromu, nöropati ve kompleks rejyonel ağrı sendromu için kullanılmaktadır. Bununla birlikte son dönemlerde reflex sempatik distrofi, postherpetik nevralji, araknoidit, epidural fibrozis, fantom ağrısı, vertebra metastazlarına bağlı malignite ağrısı ile fekal ve üriner inkontinans gibi durumlarda da kullanımı giderek artmaktadır. Nörostimülasyon uygulamasında uygun hasta seçimi başarının önemli bir belirtecidir. Çözülememiş psikiyatrik rahatsızlıklar, kognitif bozukluklar, kontrol edilemeyen sistemik hastalıklar ya da kanama diyatezleri ile madde bağımlılıkları genel kontrendikasyonlar arasında yer almaktadır. Ayrıca gebelerde, mental retarde hastalarda ve 18 yaş altında spinal kord stimülasyonu uygulanması önerilmemektedir.