Türk Nöroşirürji Dergisi 2021 , Vol 31 , Num 3
Transkraniyal Manyetik Stimülasyon: Endikasyonlar, Teknik ve Komplikasyonlar
Denizhan DIVANLIOĞLU1
1Ankara Şehir Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye

Özet

Transkraniyal manyetik stimülasyon (TMS), elektromanyetik indüksiyon kullanarak serebral korteksin uyarılmasını sağlayan, invazif veya konvülzif olmayan bir tekniktir. Tekrarlayan (repetitive) uyarılar hâlinde uygulanan TMS"nin (rTMS), bozulmuş nöranal işleyişi düzeltme potansiyeli olduğu bilinmektedir. rTMS etkinliği, başta psikiyatrik ve nörolojik hastalıklar olmakla birlikte, birçok endikasyon için araştırılmaktadır. Özellikle dirençli depresyon ve obsesif kompulsif bozukluk tedavisinde rTMS"nin klinik kullanımı onaylanmıştır. Bununla birlikte, kronik ağrı, hareket bozuklukları, epilepsi ve motor inmelerin rehabilitasyonu gibi birçok hastalıkta kullanım alanı genişlemektedir. rTMS etkinliğini belirleyen parametreler arasında, kortikal hedef ve uygulanan uyarım protokolü birincil öneme sahiptir. Bu yazıda, belirli klinik endikasyonlara göre araştırılmış olan rTMS hedef ve protokolleri eşleştirilerek, rTMS etkinliği hakkında derlenen kanıta dayalı bilgilerin sunulması amaçlanmıştır.