Türk Nöroşirürji Dergisi 1991 , Vol 2 , Num 2
NADİR KALVARİAL TUMORLER: 2 OLGU SUNUMU
Savaş CEYLAN1, Süleyman BAYKAL1, Kayhan KUZEYLİ1, Levent ALBAYRAK2,Müfit KALELİOĞLU1,Fadıl AKTÜRK1 1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakiiltesi Patoloji Anabilim Dalı

Özet

Biri erken çocukluk döneminde frontal kemikte lokalize benign osteoblastoma vakası, diğeri tenporal kemikte lokalize psammomatoz ossifiye fibroma vakası sunulmaktadır. Klinik, radyolojik bulgular ve ilgili literatür kısaca tartışılmaktadır.