Türk Nöroşirürji Dergisi 2022 , Vol 32 , Num 1
Sfeno-Orbital Meningiomlar
Onur ERDOĞAN1,Yaşar BAYRİ1
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Özet

Sfeno-orbital meningiomlar, sfenoid kanattan köken alan ve orbitaya doğru uzanım gösteren, çevre kemik yapılarda hiperostozis ile seyreden en-plak meningiomlardır. En sık görülen klinik semptomu proptozistir. Proptozis dışında orbital ağrı, görme defisiti, ptozis, diplopi, ektropion görülebilir. İlk seçenek cerrahi tedavidir. Cerrahi tedavide amaç radikal tümör eksizyonu ile beraber etkilenen duranın ve hiperostotik kemiğin çıkarılmasıdır. Ayrıca rezeksiyon sonrası rekonstrüksiyonun sağlanması, proptozisin azaltılması ve iyi kozmetik sonuç ile beraber oküler ve kranial sinir fonksiyonunun korunması amaçlanır. Vakaların çoğunda maksimum rezeksiyon minimal morbidite ile sağlanabilir. Rezidü ve nüks vakalarda radyoterapi primer veya adjuvan olarak uygulanabilir. Sfeno-orbital meningiomların nüks riski yüksek olduğu için, bu hastalar uzun vadede klinik ve radyolojik olarak yakın takip edilmelidir.