Türk Nöroşirürji Dergisi 2022 , Vol 32 , Num 1
Petroklival Meningiomlarda Tedavi Stratejisi
Fatih BAYRAKLI1
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Marmara Üniversitesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü, İstanbul, Türkiye

Özet

Petroklival bölgeden çıkan meningiomların cerrahisi/tedavisi derin yerleşimleri ve önemli nörovasküler yapıları çevrelemelerinden dolayı çok zorlu durum oluşturur. Komplike ve gelişmiş cerrahi yaklaşımlar geliştirilmiş olmasına rağmen gros total rezeksiyon her zaman mümkün değildir ve cerrahi morbidite önemli bir risk olmaya devam etmektedir. Hastaların yaşam kalitelerini korumaya yönelik denemeler ve ortay çıkan Gamma Knife gibi yardımcı stereotaktik radyocerrahi tedavi teknikleri beyin cerrahlarını bu talepleri karşılamaya zorlamaktadır. Cerrahi ile beraber diğer tedavi seçeneklerinin kullanılması bu tümörler için yapılan cerrahinin morbiditesini azaltmaktadır.

Petroklival meningiomların optimal tedavisi süregelen birkaç karşıt görüş etrafındaki tartışmalar olarak devam etmektedir. Tümör, hastanın talepleri ve tedavi eden ekip (beyin cerrahı, radyasyon onkoloğu, medikal onkolog) değişkenlerinin nihai karar için anlaşmaları gerekmektedir.