Türk Nöroşirürji Dergisi 2022 , Vol 32 , Num 2
Nöroşirürjide Temel Nörobilim Araştırmaları
Elif AKPINAR1
1Özel Körfez Marmara Hastanesi, Kocaeli, Türkiye

Özet

Nörobilim, insan beyninin, sinir sisteminin yapısını ve işlevini inceleyen bilim dalıdır. Her beyin cerrahı, araştırma sürecinin kavramak ve bilimsel bir yazının eleştirel değerlendirme prosedürlerini geliştirmek için araştırma yöntemlerinin temelleri hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Bunun için de en küçük yapıtaşı olan sinir hücrelerin ve traktusların izole edilmesiyle çalışmaya başlanmalıdır. Yine nöral kök hücreler, nöronal/glial hayatta kalma ve farklılaşmanın yanı sıra nöral gelişim mekanizmalarının incelenmesi, nörodejeneratif hastalıkların araştırılması için yararlı bir in vitro modeli temsil etmektedir. Kök hücre tedavisi alanında yapılan çalışmalar bu hastalıkların tedavisinde umut vaat etmektedir. Genetik bilimi beyin gelişim aşamalarının daha fazla anlaşılması, gelişimsel bozukluklar, yetişkin yaşamın dejeneratif hastalıkları ve tümör oluşumu dahil olmak üzere birçok beyin hastalığının nedenlerinin deşifre edilmesine yardımcı olmaktadır ve olacaktır. Beyin tümörü ve dejeneratif beyin hastalıklarında gen tedavisi, hayvan modeli çalışmalarında umut vaat etmektedir. Bu derlemede; öncelikle sinir dokunun mikroskopta görüntülenebilmesi için hazırlanmasından ve hücre türüne özgü olan boyama tekniklerinden bahsettik. Akabinde, sinir ve kök hücre kültürlerinin hazırlanmasını ve nörobilim alanında yapılan güncel kök hücre ve genetik çalışmalarını ele aldık.