Türk Nöroşirürji Dergisi 2022 , Vol 32 , Num 2
Nöroşirürjide Büyük Veri ve Yapay Zekâ: Görüntüleme Uygulamaları
Mehmet Özgür YILMAZ1,Serdar Onur AYDIN1,Oğuz BARAN1
1Koç Üniversitesi Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Mikro-Endo Nöroşirürji ve Nöroanatomi Laboratuvarı, İstanbul, Türkiye
2Koç Üniversitesi Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Özet

Yapay zekâ popülaritesi gün geçtikçe artmakta ve yakın gelecekte klinik uygulamaları, tanı, tedavi takibi ve prognozun belirlenmesinde çok daha önemli bir yere sahip olacaktır. Nöroşirürjide bir sonraki önemli teknolojik devrimin de yapay zekâ ve makine öğrenmesinin tanı, tedavi planlaması, prognoz takibi ve intraoperatif kullanımı olacağı düşünülmektedir. Otomasyon sistemleri düzgün kurgulandığı ve doğru verilerle yapıldığı zaman muhtemel medikal hataları azaltıp maliyetleri düşürebilir. Otomasyonun öncelikle tıbbi veriler üzerinden girişimsel olmayan tıbbi konularda yer edineceği düşünülse de görüntü işleme ve robotların gelişmesiyle ameliyathane pratiğinde yer edinmesi de mümkün görünmektedir. Bu derlemenin amacı yapay zekâ ve makine öğrenmesinin nöroşirürjide kullanımının potansiyel risk ve faydaları, görüntüleme uygulamalarına yönelik yapılan çalışmalarla ilgili literatürde yazılmış makaleleri derlemek ve güncel uygulamaların bir özetini sunmaktır.