Türk Nöroşirürji Dergisi 2022 , Vol 32 , Num 2
Beyin - Makine Arayüzleri ve Nöroşirürji Uygulamaları
İsmail BOZKURT1,Buse SARIGÜL2
1Çankırı Devlet Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Çankırı, Türkiye
2Tuzla Devlet Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Özet

Beyin-bilgisayar arayüzleri olarak da bilinen beyin-makine arayüzleri (BMA), genellikle bir cihaz, uzuv veya proteze bağlantı sağlayan beyin ve bilgisayar arasında direkt bağlantı kuran sistemlerdir. Son 10 yılda heyecan uyandıran gelişmeler sayesinde, pek çok klinik sorunlara yönelik gelişmeler sağlanmıştır. Amyotrofik lateral skleroz veya inmeye bağlı konuşma yetisini kaybeden hastalarda iletişimi tekrar sağlamak, motor nöron hastalığı veya spinal travmaya bağlı paralizi olan hastalarda harekete katkıda bulunmak veya kognitif fonksiyonları bozulmuş hastalarda hafızayı desteklemek gibi pek çok alanda ümit verici gelişmeler olmuştur. BMA kontrolü, belirlenmiş nöronlar veya kortikal alanlar sayesinde sağlandığından bu gelişmeler beyin fizyolojisi ve öğrenme üzerine de ışık tutmuştur. Bu derlemede özellikle motor BMA olmak üzere BMA"nin klinik ve araştırma uygulamaları ele alınacaktır.