Türk Nöroşirürji Dergisi 2022 , Vol 32 , Num 2
Modern Nöroşirürjide Yardımcı İntraoperatif Yöntemlerin Uygulanması
Gardashkhan KARIMZADA1,Demet EVLEKSİZ1,Nurullah BÜYÜKGÜL1,Mehmet Can EZGÜ1,Cahit KURAL1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye

Özet

Tıp ve teknoloji bilimlerini günümüzde birbirinden ayrı hayal etmek neredeyse imkânsız oldu. Modern ameliyathaneler adeta bir endüstri harikasına dönüşmüş durumdadır. Özellikle nöroşirürji alanında yapılan rutin ameliyatlarda cerrahların sık kullandığı yardımcı intraoperatif teknolojiler sayesinde daha güvenli cerrahiler uygulanmaktadır. Temelde görüntüleme bazlı olan bu teknolojilerin cerrahi deneyim ile kombine edilmesi sayesinde hata oranı azalarak hasta güvenliği artmaktadır. Bu yöntemlerin kullanım alanları, uygulama kolaylığı, doğruluk payı, cerrahi başarıya katkısı temel araştırma hedefimiz oldu. Bunun yanında uygun vaka seçimi, uygulanacak yardımcı yöntemlerin önemi, bu yöntemlerin maliyeti ve benzer yöntemlere göre farklılıkları da araştırma konumuz oldu. Biz burada yardımcı intraoperatif yöntemlerden intraoperatif MR (İOMR), intraoperatif ultrasonografi (İOUS), intraoperatif nöronavigasyon, intraoperatif floresan, intraoperatif nöromonitorizasyon (İONM) kullanımı ve tarihsel evrimini özetledik. Teknolojinin nöroşirürji uygulamarına entegrasyonuna değindik.