Türk Nöroşirürji Dergisi 2022 , Vol 32 , Num 2
Nöroşirürji Operasyon Mikroskoplarındaki Gelişmeler: Yeni Görüntüleme Teknikleri ve Eklentiler
Kardelen UTANGEÇ1,Mustafa ŞAHİN1,Cihan URGAN1,Ömer Batu HERGÜNSEL1
1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Özet

Nöroşirürjide operasyon mikroskoplarındaki gelişmeler son dönemlerde büyük hız kazanmıştır. Uzun süren operasyonlar sırasında iş akışını kesintiye uğratmayacak, fiziksel yorgunluğu en aza indirecek, ergonomik ve kolay yönlendirilebilir ideal bir tasarım arayışı sürmektedir. Bunun yanı sıra, intraoperatif görüntüleme tekniklerindeki yenilikler, cerraha operasyon sırasında tümör dokusu ve sağlıklı dokunun ayrımı, vasküler yapıların devamlılığının korunması gibi konularda bilgi sağlamaktadır. Donanımsal gelişmeler ve eklentiler, özellikle derin alanlarda çalışırken karanlık noktaların ve anatomik köşelerin görüntülenmesi gibi güçlüklerin aşılmasına yardımcı olmaktadır. Günümüzde operasyon mikroskopları, yalnızca çalışma sahasını aydınlatan ve büyüten optik bir aygıt olmanın daha ötesine evrilmiş olup, yeni görüntüleme sistemleri ile endoskop ya da mikroinspeksiyon cihazları gibi ek görüntüleme araçlarından gelen verileri birleştirerek bir arada sunan bir çalışma istasyonu hâline gelmiştir. Beyin cerrahisindeki en önemli çalışma araçlarından biri olan operasyon mikroskoplarındaki bu gelişmeler, gelecekte daha hızlı ve daha güvenli cerrahi uygulamalarına ve daha iyi klinik sonuçlar elde edilmesine olanak sağlayacaktır.