Türk Nöroşirürji Dergisi 2022 , Vol 32 , Num 2
Nöroşirürjide Egzoskop ve Robotik Cerrahi Uygulamaları
Barış ALBUZ1,Defne ŞAHİNOĞLU2,Emrah EGEMEN2
1Trabzon Fatih Devlet Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü, Trabzon, Türkiye
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye

Özet

Birçok cerrahi disiplinde olduğu gibi mikronöroşirürjide de teknolojik gelişmeler ışığında kendine yer edinen robotik cerrahi ve egzoskop gibi gelişmiş görsel enstrümanlar gittikçe artan bir popülariteye sahiptir. Bu tip aletler sayesinde cerrahi girişimlerin olabildiğince az invaziv hâle getirilmesi buna bağlı olarak da komplikasyon oranlarında belirgin azalma, hastanede yatış sürelerinde kısalma, daha yüz güldürücü kozmetik sonuçlar elde edilmesi öngörülmektedir. Hâlâ birtakım dezavantajları olan bu sistemlerin özellikle çok dar alanlarda ve uzun süreli stabil çalışmayı gerektiren kraniyal cerrahiye entegrasyonu tam olarak gerçekleşememiş olsa da ergonomi ve cerrahi kolaylıklar açısından gelecek vadeden cihazlar mevcuttur. Bu derlemede genel olarak özelliklerinden, çeşitlerinden ve sağladığı avantaj ve dezavantajlarından bahsedilen robotik cerrahi aletler ve egzoskoplar için genel bir inceleme ve güncel veriler ışığında değerlendirmeler yapılmaya çalışılmıştır.