Türk Nöroşirürji Dergisi 2022 , Vol 32 , Num 1
Kraniyel Kitleyi Taklit Eden Multiple Skleroz Lezyonu: Olgu Sunumu
Mehmet Edip AKYOL,Ege TANYELI,Mustafa ARSLAN,Reşit DEMIR,Mehmet ARSLAN
1Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Van, Türkiye

Özet