Türk Nöroşirürji Dergisi 1991 , Vol 2 , Num 2
TAVŞANLARDA MEZENSEFALON İSKEMİSİ MODELİ
Tansu MERTOL1, Ünal KİRİŞOĞLU1, M. Şerefettin CANDA2, Metin GUNER1
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İnciraltı- İZMİR
2 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İnciraltı- İZMİR

Özet

Bu çalışmada. tavşanda modifiye iskemi tekniğiyle oluşan nöronal lezyonun dağılımı gözden geçirilmiştir. Kontrol grubu olarak kullanılan tavşanlarda, sadece sağ karotid arter bağlanmıştır.. Diğer iki grupta ise sağ karotid arter bağlanması yanında sol karotid artere de anevrizma klipleriyle 6 ve 12 dakikalık geçici klipaj uygulanmıştır. Bu şekilde mezensefalonda oluşan geç nöronal lezyon tetrazolium boyaması ve histopatolojik inceleme ile gösterilmiştir. Tanımlanan teknik beyin sapı iskemisi için bir model olup, bu modelin avantajları ve patofizyolojisi tartışılmıştır.