Türk Nöroşirürji Dergisi 2022 , Vol 32 , Num 3
Servikal Disk Hernisi Nedenli Radikülopatilerde Anterior Cerrahi Teknikler-Servikal Disk Artroplasti
Erkin SÖNMEZ1
1Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Özet

Uzun yıllardır uygulanan, servikal intervertebral disklerdeki patolojilerin cerrahi tedavisi, patolojik intervertebral diskin anterior yaklaşımla total çıkarılması ve nöronal dekompresyon sonrası segmental füzyon yapılmasıdır. Hastaların ağrı şikayetlerini geçirmede ve postoperatif dönemdeki hasta konforu nedeniyle başarısını kanıtlamış bir cerrahi prosedürdür. Fakat komşu segment dejenerasyonu, anterior servikal diskektomi ve füzyon (ASDF) cerrahisi sonrası endişe edilen bir komplikasyondur. Bu durum cerrahi yapılan mesafenin üstündeki veya altındaki mesafede oluşan, radyolojik olarak tespit edilen disk dejenerasyonu durumudur. Ancak komşu segment hastalığı oluşumu ve önlenmesi ile ilgili tartışmalar güncelliğini korumaktadır. Komşu segment hastalığının, yalnızca yapılan füzyon etkisinden değil, aynı zamanda füzyondan bağımsız olarak diskin yaşlanma sürecinden de kaynaklandığı düşünülmektedir. Servikal disk artroplasti, hareketi korumayı ve füzyon sınırlamalarını en aza indirmeyi amaçlarken hastaların günlük aktivitelerine hızla geri dönmelerini sağlar.