Türk Nöroşirürji Dergisi 2022 , Vol 32 , Num 3
Servikal Disk Hernisi Nedenli Radikülopatilerde Anterior Cerrahi Teknikler-Servikal Anterior Foraminotomi (Anterior Mikroforaminotomi, Unsinektomi, Unkoforaminotomi)
Erkin SÖNMEZ1
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Özet

Servikal anterior foraminotomi (SAF), servikal omurganın lateral kesimini ve intervertebral forameni dekomprese etmek için kullanılan cerrahi bir tekniktir. Bu teknikte intervertebral disk dokusuna dokunulmaksızın unkovertebral bölgeye açılan kemik bir pencere yardımıyla nöral yapılar dekomprese edilir. İntervertebral disk dokusu eksize edilmediği için kemik füzyona ve cerrahi sonrası immobilizasyona çok ihtiyaç duyulmaz. Anatomik ve fonksiyonel hareketlilik korunmuş olur. Bununla beraber geniş dekompresyonun spinal instabiliteye kolaylıkla neden olabileceği akılda tutulmalıdır. Bu yüzden kemik pencere dekompresyon açısından yeterli büyüklükte olmalı iken servikal instabiliteye neden olmayacak kadar da küçük olmalıdır. Tecrübe ve yüksek hızlı motoru etkili kullanma becerileri SAF tekniğinde çok önem arz etmektedir. Anterior servikal girişimlerde yeterli tecrübesi olmayan cerrahların bu yöntemi uygulaması önerilmemektedir.