Türk Nöroşirürji Dergisi 2023 , Vol 33 , Num 1
Çocukluk Çağı Spinal Travma ve Tedavisi: Erişkin Olgulardan Farklılıklar
Elif BAŞARAN GÜNDOĞDU1,Osman ŞIMŞEK2,Yusuf TÜZÜN1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye

Özet

Çocukluk çağında farklı yaş dönemlerinde omurga değişiklikler göstermektedir. Bu değişiklikler hastaların değerlendirilmesinde ve tedavisinde erişkinlere nazaran farklılıklar yaratmaktadır. Çocukluk çağında spinal kolon vertebraların, disklerin ve ligamanların elastikiyeti ve anatomik yapısı nedeni ile yüksek deformasyon kapasitesine sahiptir. Özellikle 8 yaş altı vakalarda baş-vücut oranının büyük olması, yatay faset eklemler, anterior vertebral duvarın immatür olması, unkus eksikliği deformasyon kapasitesinin yüksek olmasının nedenlerindendir. Pediatrik vakalarda sıklıkla lomber fraktürler görülürken 5 yaş altı hastalarda servikal fraktürler daha sık izlenmektedir. Pediatrik vakalarda sıklıkla motorlu araç kazaları, 5 yaş altında düşme ve travma dışı nedenler görülürken, 15 yaş üzerindeki hastalarda spor kazalarının da sıklığı artmaktadır. Tedavisinde stabil fraktürlerde konservatif tedavi tercih edilirken, unstabil fraktürlerde dekompresyon ve stabilizasyon endikedir. Büyüyen omurga nedeni ile erişkinlerden faklı olarak kifoz, skolyoz ve lordoz takibi yakından yapılmalıdır. Çalışmamızda çocukluk çağındaki yaşa bağlı değişimleri ele alarak erişkinlerden tanı, tedavi açısından farklarına değinilmiştir.