Türk Nöroşirürji Dergisi 2023 , Vol 33 , Num 1
Çocukluk Çağı Olgularda Siringomiyeli: Erişkin Olgulardan Farklılıklar
Pınar AYDIN ÖZTÜRK1,Adem YILMAZ2,S. Çağatay ÖNAL3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Diyarbakır, Türkiye
2İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
3İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye

Özet

Siringomiyeli, spinal kord içerisinde kistik boşlukların gelişmesi ve omurilik kompresyonu sonucu nörolojik bulguların ortaya çıkabildiği klinik bir tablodur. Konjenital bir patolojiye bağlı geliştiği düşünülse de semptomatik olması genellikle erişkin yaşları bulmaktadır. Siringomiyelide yavaş ilerleyen, progresif bir klinik ön plandadır. Çocuklarda omurga anomalileri ve skolyoz en önemli bulgulardır. Pediatrik grupta spinal disrafizm birlikteliği sıktır. Genellikle Tip 1 Chiari malformasyonu, spinal travma ve spina bifida ile ilişkilidir. Siringomiyelinin doğal seyri belirsiz olsa da ilerleyici klinik bulguları olan hastalarda cerrahi önerilmektedir. Cerrahide öncelik etiyolojinin düzeltilmesi olsa da tedavi yanıtının yetersiz olduğu ya da idiopatik olgu gruplarında sirinks kavitesine yönelik girişimler planlanabilir. Cerrahide amaç beyin omurilik sıvısı döngüsünün düzenlenmesidir.