Türk Nöroşirürji Dergisi 2023 , Vol 33 , Num 1
Çocukluk Çağı Olgularda Epilepsi Cerrahisi: Erişkin Olgulardan Farklılıklar
Burçak BILGINER1,Nejat AKALAN2
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Özet

Epilepsi çocukluk çağında sık rastlanılan nörolojik hastalıklardandır. Çocuklarda oluşan nöbetin yanında kognitif ve psikososyal etkilenme olayı daha kompleks hâle getirmektedir. Medikal tedavi ile kontrol altına alınamayan vakalar ilaca dirençli epilepsi grubuna girer ve bu hastalarda cerrahi tedavi önemli bir seçenek olarak karşımıza çıkar. Epilepsinin gerek tanı, gerek medikal tedavi, gerekse de cerrahi tedavisi açısından çocukluk ve erişkin yaş grupları arasında bazı temel farklılıkları bulunmaktadır.