Türk Nöroşirürji Dergisi 1992 , Vol 2 , Num 3
SUBEPENDİMAL DEV HÜCRELİ ASTROSİTOMA İLE BİRLİKTE OLAN TÜBEROSKLEROZ OLGUSU
Muammer DOYGUN, Ahmet BEKAR, Ender KORFALI, Kaya AKSOY, Şahsine TOLUNAY
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji ve patoloji Anabilim Dalı

Özet

İntra ventriküler yerleşimli subependimal dev hücreli astrositoma ile birlikte olan bir tüberoskleroz olgusu nadir görülmesi ve tedavinin standardize edilmemiş olması nedeniyle, literatürle karşılaştırılarak takdim edildi.