Türk Nöroşirürji Dergisi 1993 , Vol 3 , Num 1
AKUT EPİDURAL HEMATOMLANN NON-OPERATİF TEDAVİSİ
SAVAŞ CEYLAN, KAYHAN KUZEYLİ. KONURALP İLBAY, FADIL AKTÜRK
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Trabzon

Özet

Non-operatif olarak tedavi edilen akut epidural hematomlu (EDH) 20 vakalık seri sunuldu. Bu EDH'lara travmadan sonraki ilk 6 saat içinde tanı konuldu ve kontrol Bilgisayarlı Tomografi (BT) lerle takip edildi. Tüm hastaların BT'lerinde hematomların 2 ila 6 haftalık bir periodda rezolusyona uğradığı- gösterildi. Tıbbi tedavinin sonucunu etkileyen faktörler tartışıldı.