Türk Nöroşirürji Dergisi 2023 , Vol 33 , Num 2
Doğal Afetlerde Mesleki Sivil Toplum Kuruluşlarının Önemi: Kahramanmaraş Depremi ve Türk Tabipleri Birliği Örneği
Ali İhsan ÖKTEN1
1Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Adana, Türkiye

Özet

Afetler, ilk çağlardan bu yana insan yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır. Başta depremler olmak üzere yangınlar, büyük kazalar, patlamalar, sel baskınları, heyelan, terör olayları, salgınlar, göç gibi doğal veya yapay afet olayları tarih boyunca insan topluluklarında ve fiziksel çevrede çok büyük kayıplara, hasarlara ve yıkımlara yol açmıştır.

Doğal ve insan eliyle oluşan afetlerin ortak noktası; öncelikle insan hayatını ve sağlığını tehdit etmeleri, ardından ciddi ekonomik ve ekolojik kayıplara neden olmalarıdır. Bir olağandışı durum ortaya çıktığında öncesinde hazırlıklı olmak, hızlı ve etkin bir hizmet sunarak kısa orta ve uzun vadede yıkımın etkilerini en aza indirgenmesi için konuda bilgilenmek, var olan bilgileri tazelemek ve beceri kazanmak gereklidir. Tıp mesleği üyeleri için bu durum daha da önceliklidir. Türk Tabipleri Birliği, olağandışı durumlarda sunulan sağlık hizmetlerini izlemeyi ve gereğinde danışmanlık sağlamayı etkinlik alanları içinde saymakta, toplum sağlığı ve mesleki etkinlik alanındaki sorumlulukları kapsamında olağandışı durumlarda sağlık hizmetlerine ilişkin çalışmalarını uzun süredir yürütmektedir.

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki ayrı depremin olması ve 10 ili kapsaması, örneğine çok az rastlanan bir doğal felaketti. Bugüne kadar resmi rakamlara göre 50 bin üzerinde can kaybı, 100 bin üzerinde yaralı olması felaketin büyüklüğü açısından önemliydi. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, depremin hemen ardından bölgeye ulaşmış, sağlık hizmet binalarının ve sağlık hizmetlerinin durumunu tespit etmiş, gönüllü hekimler aracılığıyla sağlık hizmeti sunmuş, kamuoyuna yönelik erken dönem, birinci ay ve ikinci ay raporları hazırlamış, meslektaşlarının ve halkın yaşadığı başta sağlık olmak üzere sorunlar ve çözüm önerileri üzerinde açıklamalar yapmıştır.

Bu makalede bir sivil toplum kuruluşu ve meslek örgütü olarak Türk Tabipleri Birliğinin diğer olağandışı durumlarda olduğu gibi yaşadığımız depremle ilgili yaptığı çalışmalar anlatılmıştır.