Türk Nöroşirürji Dergisi 2023 , Vol 33 , Num 2
Deprem Özelinde Afetleri ve Kitlesel Travmayı Anlamak
Memduha AYDIN1
1Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Konya

Özet

Deprem, yıkıcı etkileri ile hayatımızı kökten değiştiren bir afettir. Yaşanan yıkım ve kayıplar, insanların psikolojik sağlığı üzerinde ciddi bir etkiye neden olmaktadır. Bu nedenle, deprem sonrası psikolojik travmalara yaklaşım oldukça önemlidir. Bu yazıda 15 milyon kişinin yaşadığı pek çok şehri etkileyen yıkıcılığı yüksek dehşet verici Kahramanmaraş merkezli deprem özelinde kitlesel travmalar ele alınmaya çalışılmıştır. Deprem sonrası ortaya çıkan durumların farklı yönleriyle değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Kitlesel travmalarda ve afetlerde ruhsal etkilenmelerin, erken dönem psikososyal müdahalelerin, psikolojik ilk yardım ilkelerinin, afetlerle ilişkili travma yaklaşımında dikkat edilmesi gereken destek-tedavi yaklaşımı, adli konular, tükenmişlik gibi diğer önemli unsurların aktarılması planlanmıştır. Böylelikle kitlesel travmalarda sadece psikososyal destek ekibini değil tüm sağlık çalışanlarını ilgilendiren önemli konularda bilgi sağlayarak farkındalık yaratmak ve dayanışma içinde afetin toplum üzerindeki yükünü hafifletmek hedeflenmektedir.