Türk Nöroşirürji Dergisi 2004 , Vol 14 , Num 3
Transsfenoidal Hipofiz Adenomu Cerrahisi ve Nöronavigasyon
Aykan ULUS1, Hakan YAKUPOĞLU1, Funda BATAY1, Haluk DEDA2
1Bayındır Hastanesi Nörolojik Bilimler Merkezi, Eskişehir Yolu, Söğütözü, Ankara
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Sıhhiye, Ankara

Özet

AMAÇ: Bu yazıda transsfenoidal hipofiz cerrahisinde nöronavigasyon kullanımı değerlendirilecektir.

YÖNTEMLER: Eylül 2001-Haziran 2002 tarihleri arasında ameliyat edilen 13 hastadan elde edilen bilgiler değerlendirildi.

BULGULAR: Günümüzde hipofiz adenomlarının cerrahi tedavisinde en çok tercih edilen yaklaşım transsfenoidal yoldur. Sellanın derinde yer alması, cerrahi girişim yolunun dar bir koridordan oluşması, karotid arterin yakın komşuluğuna bağlı olarak transsfenoidal cerrahinin bir takım zorlukları vardır. Ameliyat sırasında görüntüleme yöntemi olarak kullanılan skopinin iki boyutlu görüntü sağlaması ve yalnızca sagital planda geçerli olması nedeniyle cerrahın orta hattı kaybetmemesi için tek referansı anatomik yapılardır. Ancak anatomik yapılarda sık karşılaşılan varyasyonlar ve özellikle rekürren hipofiz adenomu ameliyatlarında ilk ameliyat nedeniyle bozulan normal anatomi, cerrahın oryantasyonunun bozulmasına neden olarak komplikasyonlara yol açabilmektedir.

SONUÇ: Nöronavigasyon sagital, aksiyel ve koronal tüm kesitlerde görüntü sağlamasıyla oryantasyon bozukluğuna bağlı komplikasyonları en aza indirmekte, total tümör eksizyonu şansını artırmaktadır.