Türk Nöroşirürji Dergisi 1992 , Vol 2 , Num 4
JUVENİL DİABETLE BİRLİKTE OLAN PİTUİTER ABSE OLGUSU
Muammer DOYGUN1, Ender KORFALI1, Ahmet BEKAR1, Şazi İMAMOĞLU2, Kaya AKSOY1
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Bursa
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Anabilim Dalı, Bursa

Özet

Juvenil diabetli genç bir hastada gelişen intrasellar apse olgusu takdim edilerek, preoperatif tanının zorlukları ve tedavi yöntemleri literatür ışığında tartışılmıştır.