Türk Nöroşirürji Dergisi 1993 , Vol 3 , Num 2
LUMBAR VERTEBRA RİNG APOFİZ FRAKTÜRÜ (BİR OLGU SUNUMU)
Coşkun YOLAŞ1, Hamza MEMUR2
1Erzurum Numune Hastanesi Nöroşirürji Kliniği, Erzurum
2Erzurum Numune Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Erzurum

Özet

L4-5 disk hernisi bulgularıyla müracaat eden hasta yatırıldı. Yapılan tetkikler sonrası hastanın bir lumbar vertebra ring apofiz fraktürü olgusu olduğu anlaşıldı. Tanıda lomber bilgisayarlı tomografinin (BT) çok önemli olduğu görüldü.

Ameliyatla intraspinal kanaldaki kemik fragmen çıkarıldı. Postoperatif dönemde hastanın şikayetleri tamamen kayboldu.

Disk hernisini taklit eden ve ender görülen bu olgu takdim edildi. İlgili literatür gözden geçirildi.