Türk Nöroşirürji Dergisi 2004 , Vol 14 , Num 3
İntrakranyal Yerleşimli Lipomlar
Cem Atilla GÖKDUMAN, Celal İPLİKÇİOĞLU, Murat COŞAR, Davut CEYLAN, Mahmut ARSLAN, Kaan BAŞOCAK
SSK Okmeydanı Eğitim Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul

Özet

İntrakranyal lipomlar oldukça az görülen tümörlerdir. Genellikle asemptomatik seyrederler. Sıklıkla intrakranyal olarak orta hatta veya orta hatta yakın yerleşirler. Görüntüleme yöntemlerindeki ilerlemeler sonucu oldukça kolay teşhis edilebilen intrakranyal lipomlar çok az oranda cerrahiye ihtiyaç gösterirler.

Bu çalışmada kliniğimizde son 2 yılda intrakranyal lipom tanısı almış 8 olgu retrospektif olarak gözden geçirildi. İntrakranyal yerleşimli lipomların patolojik, radyolojik ve klinik özellikleri tarif edilerek tedavi prosedürleri üzerinde durulmuştur.