Türk Nöroşirürji Dergisi 1994 , Vol 4 , Num 2
SEREBRAL GLİOBLASTOMADA SPİNAL METASTAZ: OLGU SUNUMU
M. Akif BAYAR1, Aydın SAV2, Cevdet GÖKÇEK1, Saffet DOĞANAY1, Nurullah EDEBALİ1, Zeki BUHARALI1
1Sağlık Bakanlığı Ankara Hastanesi Nöroşirürji Kliniği, Cebeci, Ankara
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Altunizade, İstanbul

Özet

Serebral glioblastomalı olgularda beyin omurilik sıvısı (BOS) yoluyla spinal metastaz nadir olarak gösterilmiştir. Bu yazıda primer tümöre ait klinik ve radyolojik nüks göstermeyen; spinal metastaz sonucu spinal semptomlar veren ameliyatlı serebral glioblastomalı bir olgu sunduk. Aynı zamanda olgunun klinik, radyolojik ve histopatolojik bulgularını sunarak, spinal metastaz tanısında magnetik rezonans görüntülemenin (MRG) önemini vurguladık.