Türk Nöroşirürji Dergisi 1995 , Vol 5 , Num 2
SERVİKAL TRAVMALARDA PLAK-VİDA SİSTEMİ İLE POSTERİOR İNTERNAL FİKSASYON
A. Fahir ÖZER1, Tunç ÖKTENOĞLU2, Türker KILIÇ2, Serdar ÖZGEN2, G. Evren KELEŞ1, M Necmettin PAMİR2
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji A.B,D., Kocaeli
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji A.B.D., İstanbul

Özet

Servikal vertebraların posterior plak vida ile fiksasyonu ve kemik füzyon uygulaması 3 olgu nedeniyle bildirilmiştir. Posterior yolla uygulanan plak vida sisteminin cerrahi tekniği belirtilmiş ve bu cerrahi yöntemin anterior yolla yapılan kemik füzyon ve enstrümantasyon ile diğer posterior tekniklere olan üstünlüğü literatür ışığı altında tartışılmıştır