Türk Nöroşirürji Dergisi 1996 , Vol 6 , Num 2
KAUDA EKİNA SUBARAKNOİD SİNİR KILIFI TÜMÖRLERİNDE VE SUBDURAL KANAMA
Kayhan KUZEYLİ, Fadıl AKTÜRK, Eray SÖYLEV, Aydın PEKİNCE
K.T.Ü. Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Trabzon

Özet

Bu makalede omurga kanalında subaraknoid ve subdural kanamaya yol açan kauda ekina yerleşimli iki nörilemmoma olgusu sunulmuştur. Nadir görülen bu özellikler, literatür taramasıyla gözden geçirilmiş ve konu tartışılmıştır.