Türk Nöroşirürji Dergisi 1997 , Vol 7 , Num 1
ÖN KAFA KAİDESİ TÜMÖRLERİNDE CERRAHİ YAKLAŞIM
Kazım ÖNER1, İzzet ÖVÜL1, Övünç GÜNHAN2, Bülent KARCI3, Engin ARAS3
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı, İzmir
3Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protez Anabilim Dalı,İzmir

Özet

Ön kafa kaidesini tutan malign lezyonu olan 9 olguda genişletilmiş frontobazal girişim gerçekleştirilmiştir. Olguların dokuzu da kafa kaidesini tutan sinus karsinoması olgusudur. Olgulara genişletilmiş frontobazal girişimin yanısıra transfasial girişim uygulanmıştır. Genişletilmiş frontobazal girişim, Derome'un transbazal girişiminin bir uyarlaması olup bifrontal kraniotomiye eklenen orbital osteotomiden ibarettir. Maksillektomi de uygulanan olgularda ameliyatın bitirilmesinden önce kalan boşluğun sentetik madde ile doldurulması ve damağın protezlenmesi hastanın ameliyattan hemen sonra konuşma ve yutmasını sağlamıştır.