Türk Nöroşirürji Dergisi 1997 , Vol 7 , Num 2
BİRİNCİL KAFA İÇİ RABDOMYOSARKOM
Uğur BOSTANCI1, Etem BEŞKONAKLI1, Şükran SARIKAYA2
1Ankara Numune Hastanesi Nöroşirürji Kliniği, Ankara
2Ankara Numune Hastanesi Patoloji Kliniği, Ankara

Özet

Rabdomyosarkom ağır klinik seyir gösteren, erken metastaza yol açan malignitesi yüksek bir tümördür. Çocuk yaş grubunda yaygın olmasına rağmen kafa içi yerleşimi nadirdir. Yazıda kafa içine metastaz yapan bir olgu sunulmuştur.