Türk Nöroşirürji Dergisi 1997 , Vol 7 , Num 2
DELİCİ VERTEBRAL ARTER YARALANMASI
Gökhan AKDEMİR, Uğur BOSTANCI, Ali İhsan ÖKTEN
Ankara Numune Hastanesi Nöroşirürji Kliniği, Ankara

Özet

Delici boyun yaralanmaları, damar yaralanmaların olası bir nedeni olarak bilinmektedir. Vertebral arterin boynun derininde yer alarak iyi korunması nedeniyle yaralanması enderdir ya da tanı konulamamaktadır. Damarsal yaralanma tanısında anjiografi ya da manyetik rezonans anjiografi gerekir. Bıçakla sağ vertebral arter yaralanması olan bir erkek hasta sunulmaktadır.