Türk Nöroşirürji Dergisi 1998 , Vol 8 , Num 1
İNTRAKANALİKÜLER AKUSTİK NÖRİNOMDA ORTA FOSSA YAKLAŞIMI
Tansu MERTOL1, Ataman GÜNERİ2, SEMİH SÜTAY2, İlhami KOVANLIKAYA3, Engin UÇAR1
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji, Anabilim Dalı, İzmir
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB, Anabilim Dalı, İzmir

Özet

İki hasta intrakanaliküler akustik nörinom tedavisi için orta fossa yaklaşımıyla ameliyat edilmiştir. İnferior vestibüler sinirden köken alan tümörler tamamen çıkartılmıştır. Her iki hastada da fasiyal ve köklear sinirler anatomik olarak korunmuşlardır. Otuzbir yaşındaki ilk hastada konuşmayı ayırt etme düzeyi ameliyat öncesinde % 56 idi. Ameliyat sonrasında sağırlık ve tekrarlı uyarımlara bağlı geçici fasiyal felç gelişti. Kırküç yaşındaki ikinci hastada konuşmayı ayırt etme düzeyi % 84 idi. Ameliyat sonrasında hastada ölçülebilir işitme bulundu. Karşı kulakta işitme sorunu olmayan genç hastalarda intrakanaliküler nörinomların tam çıkartılmasında orta fossa yaklaşımı uygulanabilir.