Türk Nöroşirürji Dergisi 1998 , Vol 8 , Num 1
OMURİLİK İÇİNDE METASTATİK TÜMÖR
Funda BATAY1, Ahmet ERDOĞAN1, Selim EREKUL2
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Ankara
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Ankara

Özet

Omurilik içinde yerleşen tümörler içinde metastatik tümörler nadirdir. Bu makalede, servikal bölge yerleşimli bir omurilik içi metastatik tümör olgusu sunulmuştur.