Türk Nöroşirürji Dergisi 1998 , Vol 8 , Num 1
NÖROŞİRÜRJİDE AMELİYAT SIRASINDA ULTRASONOGRAFİ
Tuncer SÖZER1, Erdal COŞKUN1, Kadir TAHTA1, Turgay KILDACI1, Salih ŞAHİN1, Hasan ÇAL1,Ayşe TİRYAKİ2, Nuran AKKOYUNLU2
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Denizli
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Denizli

Özet

Bu çalışmada kliniğimizde real-time ultrasonografi kullanılarak ameliyat edilen 15 hasta sunulmuştur. Deneyimlerimizin yayınlar eşliğinde değerlendirilmesi ile beraber, ameliyat sırasında ultrasonografik görüntüleme yönteminin kafa içi ve omurga kanalı içi patolojilerde cerraha yol gösteren, kullanımı kolay, zaman kaybı ve enfeksiyona yol açmayan faydalı bir uygulama olduğu görülmüştür.