Türk Nöroşirürji Dergisi 1999 , Vol 9 , Num 1
TİP II SPLİT KORD MALFORMASYONU VE LAMİNOTOMİ UYGULAMASI: OLGU SUNUMU
Yusuf TÜZÜN, Erhan TAKÇI, Çetin Refik KAYAOĞLU
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Erzurum

Özet

Tip II split kord malformasyonu; omuriliğin bir veya birkaç vertebra boyunca sagittal düzlemde ve tek dural kılıf içinde segmental bölünmesidir. iki omurilik yarısının ortasında fibröz bir bant bulunur. Yazımızda tip II split kord malformasyonlu bir olguda spinal kanal, müdahale için birkaç seviyeli laminotomi uygulamasını sunduk. Uygulamadaki amaç henüz ge1işmekte olan ornurganın normal mimarisini korumaktır.