Türk Nöroşirürji Dergisi 1998 , Vol 8 , Num 2
ÖN KAFA KAİDESİ BOS FİSTÜLLERİNİN TRANSNAZAL ENDOSKOPİK YOLLA ONARIMI
Suat TURGUT2, Etem BEŞKONAKLI1, Halis PINARCI2, Fikret ERGÜNGÖR1
1Ankara Numune Hastanesi Nöroşirürji Kliniği, Ankara
2Ankara Numune Hastanesi KBB Kliniği, Ankara

Özet

Paranazal sinus hastalıklarında son zamanlarda rutin olarak kullanılan endoskopik endonazal cerrahi güvenli ve değerli bir yöntemdir. Endoskopik tedavinin bu bölgede kullanıma girmesinden beri, transsfenoidal hipofiz ve ön kafa kaidesi cerrahisi gibi bazı işlemlerde de kullanımına yönelik ilgi de artmaktadır. Makalede ön kafa kaidesi beyin omurilik sıvı fistüllerinin tedavisinde nazal endoskopik onarım deneyimimiz sunulmuştur. Bu işlem rinoreli 6 hastada uygulanmış, 1 hasta hariç teknikle ilgili sorunla karşılaşılmamıştır.