Türk Nöroşirürji Dergisi 1999 , Vol 9 , Num 2
ATLANTOAKSİAL İNSTABİLİTEDE POSTERİOR C1-2 İNTERFASET FİKSASYONU OLGU SUNUMU
Fahir ÖZER1, Celal İPLİKÇİOĞLU2,Cengiz TÜRKMEN3, Mehdi SASANİ1, Ali Çetin SARIOĞLU1
1V.K.V. Amerikan Hastanesi Nöroşirürji Kliniği, İstanbul
2S.S.K. Okmeydanı Hastanesi Nöroşirürji Kliniği, İstanbul
3Şirinevler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, İstanbul

Özet

Atlantoaksiyal instabiliteler spinal kord kompresyonu nedeniyle ani ölümlere neden olurlar. Bu nedenle atlantoaksiyal artrodesis hayat kurtacıdır. C2 plazmasitomu nedeniyle yüksek servikal potansiyel instabilitesi olan bir olgu ile muhtemel travmatik bir olgu ve konjenital atlatoaksiyal dislokasyonu olan diğer bir olguya Cl-2 atlantoaksiyal posterior interfaset tekniği uygulanmıştır. Daha sağlam bir konstruksiyon sağladığından bu yöntem literatürde gözden geçirilerek diğer cerrahi yöntemlerle karşılıklı tartışılmıştır.