Türk Nöroşirürji Dergisi 1999 , Vol 9 , Num 2
İNTRAKAVERNÖZ DEV ANEVRİZMAYA DİREKT KLİPAJ: OLGU SUNUMU
Tansu MERTOL, Nurullah YÜCEER, Haluk ÖZER
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İzmir

Özet

Bu makalede, kitle etkisiyle klinik bulgulara yol açan intrakavernöz internal karotid arter dev anevrizmalı bir olgu sunuldu. İntrakavernöz internal karotid arter anevrizması manyetik rezonans görüntüleme ve serebral anjiografiyle doğrulandı. Direkt cerrahi yaklaşımla, anevrizma başarılı bir şekilde klipe edildi. Literatürdeki benzer vakalara ait olan raporlar gözden geçirildi.