Türk Nöroşirürji Dergisi 2000 , Vol 10 , Num 1
SANTRAL NÖROSİTOM
Ayşe YAĞCI1, Nilgün DİCLE1, Hakan POSTACI1, Yusuf ÇAKIR2
1SSK İzmir Eğitim Hastanesi, Patoloji Bölümü, İzmir
2SSK İzmir Eğitim Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İzmir

Özet

Santral Nörositom (SN) son yıllarda tanımlanan nadir bir tümördür. Sıklıkla genç erişkinlerde, lateral ventrikül yerleşimi gösteren santral nörositomlar, tipik radyolojik görünümleri, iyi prognozu, oligodendrogliom ve ependimomu anımsatan ışık mikroskopik özellikleri nedeni ile immunohistokimyasal ayırıcı tanı gerektirmesi başlıca özellikleridir. Makalemizde santral nörositom olgusunun tipik klinikopatolojik ve radyolojik özellikleri sunulmuştur.