Türk Nöroşirürji Dergisi 2000 , Vol 10 , Num 3
GLASGOW KOMA SKORU SEKİZ VEYA ALTINDA OLUP BAŞVURU BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİLERİ NORMAL OLAN OLGULARIN PROGNOZLARI
Mehmet KAHRAMAN, Hasan Kamil SUCU, Hamdi BEZİRCİOĞLU, Füsun DEMİRÇİVİ ÖZER, Şevket TEKTAŞ
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşrürji Kliniği

Özet

Travma sonrası nörolojik olarak kötü bir tablo içinde olup Bilgisayarlı Beyin Tomografileri (BBT) normal olan hastaların tanıları ve sonuçlarının kestirilmesi önceleri ciddi bir sorun teşkil ediyordu. Günümüzde görüntüleme yöntemlerindeki, özellikle Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) teknolojisindeki ilerlemeler bu tip hastaların hemen hepsinde patolojinin Yaygın Aksonal Hasar (YAH) olduğunu ortaya koymuştur. Prospektif çalışmamızda travma sonrası hastanemize getirildiği andaki Glasgow Koma Skor'u (GKS) 8 veya altında olan ve BBT'leri tamamen normal olan 24 hasta vardı. MRG bu hastaların hepsinde karakteristik yaygın aksonal hasar bulguları ortaya koymuştur. 4 olgu hastanede iken 1 olgu da taburcu edildikten sonra -akciğer enfeksiyonuna bağlı olarak- exitus olmuştur. Sağ kalan olguların hepsinde taburcu edildikten 1 yıl sonra yapılan kontrollerinde düzelme tespit edilmiştir.